City Digital -konsernin evästeinformaatio

City Digital -konsernin digitaalisten palveluiden (”Palvelu”) välityksellä voidaan evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla kerätä käyttämääsi päätelaitteeseen tai Palvelun käyttämiseen liittyviä tietoja, kuten tietoja siitä, miltä sivulta käyttäjä on saapunut Palveluun, mitä selainta käyttäjä käyttää tai milloin ja mitä Palvelun osioita käyttäjä on selannut.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla tunnistetaan yksittäisen päätelaitteen toiminta sivustolla. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön niin halutessaan.

Olemme luokitelleet käyttämämme evästeet eri luokkiin sen mukaan, mitä varten evästeitä käytetään. Käytämme evästeitä, jotka ovat tarpeellisia palveluiden toimittamiseen, palvelun kehittämiseen ja palvelukokemukseen sekä mainonnan kohdentamiseen. Yksityiskohtaisemmat evästeluokat ja -valinnat löytyvät suostumustenhallintamekanismista.

Noudatamme alan itsesääntelyperiaatteita. Osallistumme IAB Europen läpinäkyvyyttä ja suostumusta koskeviin itsesääntelyperiaatteisiin (Transparency & Consent Framework) ja noudatamme sen määritelmiä ja sääntöjä. Käytämme suostumuksenhallintamekanismeja (Consent Management Platform, CMP), joiden tunnistenumero on 28 (OneTrust) ja 10 (Quantcast).

Evästeet ja niiden hallinnointi

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka voidaan toimittaa käyttäjän päätelaitteelle Palvelun välityksellä. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle vain käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan laskea ja tunnistaa Palvelussa vierailevat eri selaimet.

Evästeiden lisäksi voimme käyttää muita vastaavan kaltaisia teknologioita. Evästeistä ei ole haittaa tietokoneelle tai netissä surffailuun. Evästeet ovat tavallisia tekstitiedostoja, jotka eivät voi sisältää viruksia. Tässä evästeinformaatiossa niistä kaikista käytetään yhteisesti termiä evästeet.

Käyttäjää ei voida tunnistaa yksinomaan evästeiden avulla. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatavaa tietoa voidaan liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, huomioiden tietosuojaa koskeva voimassa oleva lainsäädäntö. Käyttäjää kehotetaan tutustumaan tietosuojaselosteeseen, jossa kerrotaan tunnistettavissa olevien henkilötietojen käsittelystä.

Käytämme istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen, sekä pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

Käyttäjä voi estää tietynlaisten evästeiden toiminnan niin halutessaan muuttamalla omia selainasetuksiaan. Tyypillisesti selaimen ”Asetukset” -osiossa on evästevalintoja koskevat painikkeet. Käyttäjän tulee kuitenkin huomioida, että evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen voi vaikuttaa haitallisesti Palvelun tai sen tiettyjen osioiden tai toimintojen käyttämiseen tai jopa estää sen kokonaan.

Käyttäjä voi halutessaan myös tyhjentää evästeet käyttämältään selaimelta säännöllisesti. Evästeiden tyhjentäminen käytännössä nollaa käyttäjätiedot, joiden perusteella esimerkiksi mainontaa on kohdennettu käyttäjälle. Evästeiden tyhjentäminen ei siten estä käyttäjätietojen keräämistä tai mainonnan kohdentamista, mutta se tyhjentää tiedot, joiden perusteella mainontaa on aikaisemmin kohdennettu.

Selaimella tehtyjen valintojen sijaan käyttäjä voi tehdä valintoja, kuten antaa suostumuksen, peruuttaa annetun suostumuksen taikka vastustaa tietojen käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, tarjoamamme suostumustenhallintamekanismin kautta. Se löytyy tyypillisesti Palveluiden footerista löytyvän “Evästeasetukset” linkin kautta.

Vastaamme mielellämme evästeisiin liittyviin käyttäjien kysymyksiin, joita voi tiedustella täältä:

City Digital -konserni, Kuortaneenkatu 1, 00520 Helsinki

Sähköposti: [email protected]

Evästetyypit

1. Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat tarpeellisia sivuston toiminnan kannalta, eikä niitä voi poistaa käytöstä. Niitä asetetaan tavallisesti vain, kun käytät toimintoja, jotka luovat palvelupyyntöjä, kuten tietosuoja-asetusten määrittäminen, sisäänkirjautuminen tai lomakkeiden täyttäminen. Voit asettaa selaimesi estämään nämä evästeet tai hälyttämään niistä, mutta jotkin sivuston osat eivät sen jälkeen välttämättä toimi.

Palveluissa tarjotaan myös ns. ensimmäisen tahon mainontaa, eli palveluntarjoajan itsensä tarjoamaa mainontaa. Tällainen ensimmäisen tahon mainonta on osa käyttäjälle tarjottua Palvelua ja sen vuoksi käyttäjälle ei tarjota mahdollisuutta estää ensimmäisen tahon mainontaa  Palvelussa.

2. Toimivuusevästeet

Näiden evästeiden avulla voimme tarjota parempia ja yksilöllisempiä toimintoja, kuten videoita ja reaaliaikaisen chatin. Näitä evästeitä ovat asettaneet me tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joiden palveluja olemme lisänneet sivuillemme. Jos et hyväksy näitä evästeitä, jotkin tai kaikki nämä toiminnot eivät ehkä toimi oikein.

3. Kohdistamisevästeet

Näitä evästeitä ovat asettaneet sivustoomme mainontakumppanimme. Kumppanit on lueteltu suostumustenhallintamekanismissa. Nämä yritykset voivat käyttää evästeitä muodostaakseen profiilin kiinnostuksesi kohteista ja esittääkseen sinua kiinnostavia mainoksia toisilla sivustoilla. Evästeet tunnistavat selaimen ja laitteen. Jos et hyväksy näitä evästeitä, et näe kohdennettua mainontaa eri verkkosivustoilla.

Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla mainontaa voidaan kohdentaa käyttäjälle käyttäjän mielenkiinnon kohteiden perusteella. Evästeiden avulla järjestelmä tunnistaa myös onko käyttäjä nähnyt mainoksen aiemmin, jolloin samoja mainoksia ei näytetä koko ajan samalle käyttäjälle. Evästeitä voidaan käyttää myös kolmansien osapuolten suorittamaan mainonnan kohdentamiseen.

Palvelut  voivat luoda kohderyhmäsegmenttejä sen perusteella, millä sivustoilla tietyllä selaimella on vierailtu tarkasteltavan ajanjakson aikana. Näille kohderyhmäsegmenteille toimitetaan niitä todennäköisesti kiinnostavaa sisältöä ja markkinointia.

Lisäksi käyttötarkoituksena on mahdollistaa käyttäjälle häntä todennäköisesti kiinnostavan sisällön ja markkinoinnin kohdentaminen Palvelussa sekä Palvelun ulkopuolella esimerkiksi uudelleenmarkkinointia (retargeting) hyödyntämällä.

Käyttäjä voi niin halutessaan estää tällaisen selainkäytön perusteella hänelle kohdennetun markkinoinnin verkossa tai mobiililaitteella silloin, kun kohdentamiseen liittyy ns. kolmansia osapuolia. Mikäli käyttäjä ei halua, että mainontaa kohdennetaan hänelle selainkäytön perusteella, käyttäjä voi estää kohdentamisen suostumustenhallintamekanismin kautta.

Mainonnan kohdentamisen estämisen jälkeen käyttäjälle näytetään edelleen mainoksia, mutta ne eivät ole sisällöltään käyttäjälle kohdennettuja. Käyttäjän tulee huomioida, että selainkäyttöön perustuva kohdennettu mainonta tulee estää erikseen jokaisella käyttäjän käyttämällä selaimella.

Erilaiset hakukoneet indeksoivat sivustot, joita tämä tietosuojaseloste koskee. Sen vuoksi näiden sivustojen sisältö (mm. sivustoilla julkaistut henkilötiedot) voi näkyä hakutuloksissa. Rekisterinpitäjä ei voi hallinnoida hakukonesivustoja, vaan hakukoneen hallinnoimisesta vastaa hakukoneen ylläpitäjä.

4. Sosiaalisen median evästeet

Näitä evästeitä ovat asettaneet sosiaalisen median palvelut, joita olemme lisänneet sivustoon, jotta voit jakaa sisältöä ystäviesi ja verkostojesi kanssa. Ne voivat seurata selaimesi käyttöä toisilla sivustoilla ja muodostaa profiilin kiinnostuksesi kohteista. Tämä voi vaikuttaa toisilla sivustoilla näkemääsi sisältöön ja viesteihin. Jos et hyväksy näitä evästeitä, et ehkä voi käyttää tai nähdä näitä jakotyökaluja.

5. Suorituskykyevästeet

Näiden evästeiden avulla voimme laskea käyntimääriä ja liikennelähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Ne auttavat meitä ymmärtämään, mitkä sivut ovat suosittuja ja vähemmän suosittuja ja kuinka vierailijat liikkuvat sivustossa. Kaikki evästeiden tiedot kerätään nimettöminä. Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustollamme.

Evästeiden käyttötarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi Palvelun tarjoaminen käyttäjille, käsitellä Palvelun käyttäjämääriä ja muita Palvelun käyttöön liittyviä tietoja sekä mahdollistaa ja toteuttaa tietoturvaan liittyvää kehitystyötä. Käyttötarkoituksena on analysoida ja kehittää Palvelun toimintaa käyttäjälle paremmaksi ja yksilöidymmäksi.

Evästeiden avulla voidaan esimerkiksi selvittää, onko Palvelun käyttäjälle lähettämiä markkinointisähköposteja avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten klikattu viestissä olevia linkkejä.