Rakentavampaa dialogia verkossa – Suomi24 mukana Hyvin sanottu -hankkeessa

Ylen ja Erätauko-säätiön Hyvin sanottu -hanke pyrkii uudistamaan suomalaista keskustelukulttuuria rakentavan dialogin avulla. Suomi24 on hankkeessa mukana tarjoamalla alustan, jossa yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista voidaan keskustella avoimesti.

Hyvin sanottu -hanke kohottaa suomalaista keskustelukulttuuria

Hyvin sanottu -hanke on Ylen ja Erätaukosäätiön viisivuotinen yhteisponnistus, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä. Samalla vahvistetaan suomalaisten luottamusta ja ymmärrystä toisiaan kohtaan.

Olennainen osa hanketta on Erätauko-keskustelumenetelmä, jonka avulla voidaan käydä dialogia kasvokkain tai digitaalisesti. Menetelmään kuuluvat tietyt, toistuvat osiot ja työkaluna käytetään Rakentavan keskustelun pelisääntöjä.

Hyvin sanottu -hanke sisältää myös muun muassa vuosittaisen keskustelufestivaalin. Hankkeessa on mukana lukuisia yhteistyökumppaneita, joihin Suomi24 kuuluu.

Suomi24:n rooli Hyvin sanottu -hankkeessa

Suomen suurin keskustelualusta Suomi24 on ollut mukana Hyvin sanottu -hankkeessa vuodesta 2021, tarjoten niin teknisen alustan kuin myös turvallisen tilan dialogille. Suomi24 on luonteva kumppani hankkeelle, sillä yhteiskunnallinen keskustelu kuuluu olennaisesti palvelun luonteeseen. 

Hyvin sanottu -hanke näkyy Suomi24:ssä erilaisina teemakeskusteluina. Vaikka Suomi24:ssä on järjestetty jo pitkään erilaisia ylläpidon ja asiantuntijoiden ohjaamia keskusteluja, ovat Hyvin sanottu -hankkeen keskustelut vielä perustellummin rakennettuja. Keskusteluissa on aina mukana Erätauon kouluttama fasilitaattori, joka ohjaa keskustelua. Moderointi perustuu Erätauon Rakentavan keskustelun pelisääntöihin, poiketen Suomi24:n tavallisista moderointikäytännöistä.

Keskustelujen teemat ovat luonteeltaan tunteita ja ajatuksia herättäviä, jopa polarisoivia. Osassa keskusteluissa mukana on ollut Erätauon fasilitaattorin lisäksi myös asiantuntijoita. Käsiteltyihin teemoihin ovat kuuluneet muun muassa julkisuuden henkilöistä käytävä nettikeskustelu sekä sudet Suomessa.

Keskustelut kiinnostavat vielä pitkään

Hyvin sanottu -hankkeen kanssa toteutettuja keskusteluista ollaan tiedotettu etukäteen Suomi24:n etusivulla ja blogissa. Keskustelua käydään ennalta ilmoitettuna ajankohtana muutaman tunnin ajan, minkä jälkeen keskustelun kommentointi suljetaan, mutta keskustelu säilyy edelleen luettavissa.

Suomi24:n yhteisöasiantuntijat kertovat, että keskustelut ovat olleet aktiivisia ja dialogin laatu on säilynyt korkeana. Keskustelut ovat myös herättäneet kiinnostusta jälkikäteen ja vanhojen keskustelujen pariin löytää edelleen runsas määrä lukijoita joka päivä.

Suomi24:n yhteisöasiantuntijat vahvistavat, että Hyvin sanottu -hankkeen keskustelujen järjestäminen jatkuu edelleen aktiivisesti. Kalenterissa on jo lukuisia kiinnostavia teemoja ja asiantuntijoita vuodelle 2024.

Kohti yhteisymmärrystä

Suomi24 on ylpeästi mukana Hyvin sanottu -hankkeen kumppanina. Hanke tekee äärimmäisen tärkeää työtä tavoitellessaan rakentavampaa keskustelukulttuuria Suomessa. Suomi24 on sitoutunut tarjoamaan kotimaisen foorumin, jossa haastavistakin aiheista on mahdollista käydä merkityksellistä keskustelua. Yhteiskunnallisen dialogin ja yhteisymmärryksen edistäminen ovat tärkeitä tavoitteita, joita tulee vaalia jatkossakin.