Työhyvinvointi City Digital -konsernissa: Tutkittua tietoa viihtyvyydestä

Työhyvinvointikyselyn 2023 tulokset korostavat työntekijöiden arvostusta, luottamusta ja osaamisen kehittämistä. Lue, kuinka panostamme työhyvinvointiin City Digitalilla!

Konsernin kesäjuhlat vietettiin Vallilan toimistolla.

Me City Digitalilla pyrimme jatkuvasti parantamaan työympäristöämme, missä hyödynnämme muun muassa vuosittain toteutettavan työhyvinvointikyselyn tuloksia. Käyttämämme kysely on laajasti käytössä oleva Elon Työyhteisömittari. Vuonna 2023 työhyvinvointikyselyymme vastasi 87 % henkilöstöstämme. Kysely antoi meille arvokasta tietoa siitä, mitä voimme tehdä vielä paremmin ja mistä asioista meidän tulisi pitää kiinni.

Luottamusta, arvostusta ja yhteistyötä

Kyselyn kokonaistulos oli koko konsernille 4,03/5, mikä on 1,1 pistettä toimialan keskiarvon yläpuolella. Tulos kertoo samaa, minkä tiesimme aiemmista kyselyistä: City Digitalin yrityksissä todella viihdytään keskivertoa paremmin.

Omaa työtä koskeva osa-alue oli 3,98, ja eri kysymysten vastaukset kertovat henkilöstömme kokevan, että heillä on vaikutusmahdollisuuksia työssään ja heitä arvostetaan. Tämä on meille erittäin tärkeää, koska uskomme, että arvostus ja vaikutusmahdollisuudet ovat avainasemassa työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kannalta.

Työyhteisön toimivuuden kokonaistulos oli 4,09. Meillä vallitsee arvostava ilmapiiri, ja vastuuta kannetaan yhdessä. Esihenkilöiden toiminta sai vielä paremmat arvosanat, 4,29. Vastaukset kertoivat, että esihenkilömme ovat helposti lähestyttäviä, reiluja ja luottavat tiimiinsä.

Osaamisen ja uudistumisen sekä toimintakyvyn ja voimavarojen alueilla saimme myös hyvät arvosanat, 3,82 ja 3,96. Tulokset ovat tulkittavissa siten, että henkilöstömme tuntee olevansa pätevä nykyisissä tehtävissään ja uskoo säilyttävänsä työkykynsä myös tulevaisuudessa.

Kehityskohteina osaaminen ja uudistuminen

Kyselyssä nousi esiin, että henkilöstömme toivoisi lisää puhtia oman osaamisen kehittämiseen ja uudistumiseen.

Olemme kiinnittäneet tähän erityistä huomiota ja ottaneet aiheen esille yritystemme tiimien keskusteluissa puhumalla kouluttautumismahdollisuuksista ja tiedon keskinäisestä jakamisesta. Lisäksi olemme lanseeranneet konsernissamme uuden konseptin: kuukausittaiset tietoiskut. Näin jaamme osaamistamme tärkeistä aiheista koko henkilöstön kesken.

Työntekijöidemme tyytyväisyys on meille ylpeyden aihe. Tavoitteemme on jatkossakin kehittää työympäristöämme niin, että jokainen työntekijä kokee työpaikkamme viihtyisäksi ja inspiroivaksi.

Lue meillä työskentelystä lisää: